Pravila privatnosti Inmold Plast d.o.o. Požega

 

O našim pravilima privatnosti

Znamo koliko je važno da naši klijenti razumeju kako koristimo podatke koje prikupljamo. Pravila privatnosti određuju kako i zašto prikupljamo, čuvamo, obrađujemo i delimo vaše lične podatke. Ova Pravila vas takođe informišu koja su vaša prava u odnosu na lične podatke koje nam dostavite.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Pravilima o privatnosti ili vašim pravima, molim vas  da nas kontaktirate:

Adresa: Vojvode Mišića 5, 31210 Požega, Republika Srbija

Telefon: +381 (0)313825 565

E-mail: office@inmold-ltd.com

 1. Koje lične podatke prikupljamo?

Lični podaci koje prikupljamo direktno od vas mogu uključivati vaše ime, adresu e-pošte, broj mobilnog / fiksnog telefona, datum rođenja, adresu.

Ako koristite mobilni uređaj ili pretražujete našu veb lokaciju, na taj način mi možemo saznati vašu IP adresu ili drugi identifikator uređaja, vrstu i verziju pretraživača, podešavanje vremenske zone, tipove i verzije dodataka pregledača, operativni sistem i platformu, i druge informacije o prenosnim uređajima.

Možemo, tamo gde imamo zakonsku osnovu za to, takođe prikupljati lične podatke o vama od trećih strana koje nam pružaju dodatne informacije o vama.

Koristimo ove informacije na anonimnoj osnovi i nikada ih nećemo koristiti za identifikaciju određenog korisnika. Mi nismo u mogućnosti da povežemo ove podatke sa bilo kojim drugim podacima koje imamo o vama i svrha prikupljanja ovih podataka je da izvršimo analizu kako bismo maksimizirali našu efikasnost.

 1. Kada prikupljamo vaše lične podatke?
 • Kada pristupite našem veb sajtu. Naš sajt takođe koristi kolačiće
 • Kada nas kontaktirate u prostorijama naše kompanije, online ili putem telefona
 • Kada nas kontaktirate na društvenim mrežama na bilo koji način
 1. Kako koristimo vaše lične podatke i koji je naš pravni osnov za to?

Da Vam omogućimo upotrebu naših proizvoda i usluga

Koristimo vaše lične podatke kako bismo vam omogućili informacije, proizvode i usluge koje ste zatražili ili kupili od nas (tj. Izvršili određene zadatke, procese ili narudžbe na našoj veb-lokaciji ili u našim aplikacijama, preuzeli plaćanje on-line (gdje je primjenjivo) i dostavili vaše proizvoda ili usluga), i da komuniciraju sa vama u vezi onih proizvoda i usluga koje kupite od nas i odgovorite na vaša pitanja i komentare;

Takođe možemo da koristimo vaše lične podatke da bismo utvrdili koliko su naši klijenti zadovoljni i da pružamo usluge korisnicima (uključujući rešavanje problema u vezi sa kupovinom ili vašim zahtevima za usluge ili kada nam postavljate pitanja na društvenim mrežama);

Osnov naše saradnje sa klijentima jesu ugovori i drugi pravni akti koji predstavljaju zakonsku osnovu na kojoj prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke kada sarađujete sa nama. Alternativno, u nekim slučajevima, mi se oslanjamo na naše legitimne interese kao biznis (na primer, za merenje zadovoljstva korisnika i rešavanje problema klijenata). Kada se oslanjamo na naše legitimne interese, uvek ćemo se pobrinuti da uravnotežimo ove interese protiv vaših prava.

Za administrativne i interne poslovne svrhe

Mi možemo koristiti vaše lične podatke za naše interne poslovne svrhe, kao što je poboljšanje našeg sajta, poboljšanje naših usluga i proizvoda i identifikovanje trendova korišćenja. Mi takođe možemo da koristimo vaše podatke za praćenje korišćenja našeg veb sajta i da obezbedimo da naša veb stranica bude predstavljena na najefikasniji i najrelevantniji način za vas i vaš uređaj i da bi se postavile podrazumevane opcije za vas (kao što su jezik i lokacija);

U našem je legitimnom interesu da koristimo vaše lične podatke na ovaj način. Želimo da obezbedimo da naš sajt bude prilagođen klijentima i da ispravno radi i da su naši proizvodi visokog kvaliteta, a naše usluge efikasne. Takođe želimo da vam olakšamo interakciju sa nama. Kada otvarujemo naše legitimne interese, garantujemo da to nećemo činiti na štetu vaših prava.

Iz sigurnosnih i pravnih razloga

Vaše lične podatke koristimo da:

 • obezbedimo da su lične informacije koje nam date tačne;
 • sprečimo prevarne radnje ili druge nezakonite aktivnosti;
 • štitimo naša prava i imovinu (i prava i imovinu drugih) ; i
 • ispunimo naše zakonske obaveze

U nekim slučajevima koristićemo vaše lične podatke jer je neophodno da ispunimo zakonsku obavezu ( na primer, ukoliko nam legitiman zahtev uputi nadležni državni organ). U drugim slučajevima (kao što je otkrivanje prevare) oslanjamo se na naše legitimne interese da koristimo vaše lične podatke na ovaj način. Kada se oslanjamo na naše legitimne interese, uvek ćemo se pobrinuti da ih uravnotežimo u odnosu na vaša prava.

 1. Sa kim ćemo deliti vaše lične podatke?

Nikada nećemo prodati vaše lične podatke trećoj strani. Međutim, da bismo vam pružili naše usluge, možemo deliti vaše lične podatke sa našim pouzdanim saradnicima. Kada  podelimo vaše lične podatke sa našim saradnicima, budite sigurni da oni čuvaju vaše podatke na način na koji i mi to činimo.

Mogu postojati i drugi scenariji u kojima smo podložni zakonskoj obavezi da podelimo ili otkrijemo vaše lične podatke, kao što su agencije za sprovođenje zakona ili javne vlasti u cilju sprečavanja ili otkrivanja kriminala ili ispunjavanja zakonskih zahteva.

Ostale profesionalne usluge

Možda ćemo morati da otkrijemo vaše lične podatke našim osiguravačima u kojima smatramo da je to neophodno u okviru naših ugovornih odnosa sa našim osiguranjem.

Mi radimo sa pažljivo odabranim trećim stranama, kao što je naš klijent hosting provajdera, marketinškim agencijama i reklamnim partnerima koji nam pomažu u pružanju pozitivnog iskustva sa klijentima. Mi sarađujemo sa ovim trećim stranama kako bismo postavili relevantne sadržaje i reklame za vas na našoj veb stranici, drugim veb stranicama i online medijskim kanalima i aplikacijama. Da bismo to uradili, koristimo piksele i kolačiće.

Prenos vaših ličnih podataka izvan EEA

Možda ćemo morati da prenesemo vaše lične podatke van Evropskog ekonomskog prostora.

Ove države možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao Republika Srbija, tako da vaši lični podaci ne mogu biti podložni istoj zaštiti. Međutim, u takvim slučajevima, mi ćemo se postarati da svaki prenos vaših ličnih podataka u zemlje van EEA podleže odgovarajućim zaštitnim merama kao da se obrađuju unutar EEA i u skladu sa vodećim principima postavljenim u ovoj politici privatnosti.

 1. Vaša prava

Kao naši klijenti i korisnici našeg sajta, vi imate niz prava koja se odnose na vaše lične podatke, kao i na informaciju na koji način mi raspolažemo vašim ličnim podacima.

Imate pravo:

 • da se vaši podaci obrađuju na pošten, zakonit i transparentan način;
 • da budete informisani o tome kako se koriste vaši lični podaci, a primer su ova Pravila privatnosti;
 • da pristupite ličnim podacima koje posedujemo o vama;
 • da zahtevate od nas da ispravimo greške u vašim ličnim podacima;
 • da zahtevate od nas da izbrišemo lične podatke koji se odnose na vas u određenim situacijama kada ne postoji opravdan razlog da nastavimo sa obradom;
 • da zahtevate da prenesemo vaše lične podatke vama ili drugom pružaocu usluga u jednostavnom, strukturiranom formatu;
 • da uložite prigovor na automatsko donošenje odluka koje proizvodi pravne efekte koji se odnose na vas ili na sličan način značajno utiču na vas;
 • u nekim drugim situacijama uložite prigovor na našu kontinuiranu obradu vaših ličnih podataka; i
 • da ograničite ili privremeno zaustavite našu obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima.

Ako želite da razgovarate sa nama u vezi sa bilo kojim od vaših prava, molimo vas da nas kontaktirate.

 1. Promena postavki

Ako više ne želite da nas kontaktirate o našim proizvodima ili uslugama, ili u druge marketinške svrhe, možete izmeniti svoje postavke ili se odjaviti tako što ćete nas kontaktirati.

Želimo da obezbedimo da sve informacije koje imamo o našim klijentima budu tačne i ažurirane. Ako ustanovite da su lični podaci koje imamo o vama netačni ili da ih je potrebno ažurirati (na primer, možda ste promenili svoje ime ili adresu), onda nas kontaktirajte kako bismo je ispravili.

 1. Sigurnost i čuvanje vaših ličnih podataka

Bezbednost vaših ličnih podataka

Mi ozbiljno shvatamo sigurnost vaših ličnih podataka. Implementirali smo različite strategije, kontrole, politike i mere kako bi vaši podaci bili sigurni i da bi se te mere pomno pratile. Mi štitimo vaše podatke koristeći tehnike šifrovanja i koristimo druge zaštitne mere kao što su zaštitni zidovi i zaštita lozinkom. To znači da su vaši podaci zaštićeni i dostupni samo saradnicima kojima je to potrebno za obavljanje svojih radnih obaveza. Mi takođe osiguravamo da postoje stroge fizičke kontrole u našim zgradama koje ograničavaju pristup vašim ličnim podacima kako bi bio bezbedan.

Čuvanje vaših ličnih podataka

Mi ćemo zadržati vaše lične podatke samo onoliko koliko je to potrebno za svrhe opisane u ovoj politici privatnosti. To znači da će se periodi čuvanja razlikovati u zavisnosti od vrste podataka i razloga zbog kojih imamo podatke.

Imamo procedure koje se odnose na naše periode čuvanja podataka, a mi ih razmatramo uzimajući u obzir naše razloge za obradu vaših ličnih podataka i pravnu osnovu za to.

 1. Izmene u ovoj politici privatnosti

Možemo povremeno ažurirati ova Pravila privatnosti. Ako napravimo značajne izmene, obavestićemo vas, ali redovno proveravajte ova pravila da biste bili sigurni da ste upoznati sa najnovijom verzijom.

Ova Pravila privatnosti su poslednji put ažurirana 15. februara 2019. godine.

Izbornik