Kompletirana oprema za testiranje

Kupovinom dve potpuno nove mašine za brizganje plastike, Engel E-Speed 650 i Engel Victory 120, kompletirali smo jedinstven pogon za testiranje, opremljen mašinama od 50t to 1000t sile zatvaranja.
To što nas je već razlikovalo od većine naših konkurenata je da možemo da ponudimo pored alata za tehničke delove i kompletne IML sisteme, koji sadrže alate i IML robote. Sada, IML sistemi, koji se proizvedu kod nas, mogu biti i kompletno testirani kod nas. Takođe možemo ponuditi treninge i početnu proizvodnju u realnim uslovima.