TKC / Lasersko navarivanje

Prednost naše kompanije ogleda se u činjenici da sve potrebne procese, vezane za popravku alata, možemo da obavimo u svom sistemu. Jedan od tih procesa je i lasersko navarivanje, koje ima sledeće pogodnosti:

  • visok kvalitet zavarenog spoja,
  • velika brzina i preciznost reparacije,
  • manje korekcija vara nakon intervencije,
  • povoljna cena.