Nagroda „Step Forward” – motywacja i wyzwanie do jeszcze większych sukcesów w naszej działalności biznesowej

Firma Inmold zakończyła rok 2020, rok, który zostanie zapamiętany przez serię poważnych wyzwań dla całej gospodarki światowej, z niezwykle znaczącą nagrodą „Step Forward” przyznaną przez Serbską Izbę Handlową. 

W tych trudnych okolicznościach, które naznaczyły mijający rok, „Inmold” udowodnił, że jest firmą sprawną i elastyczną, która znalazła sposoby i środki, aby kontynuować realizację wcześniej ustalonych planów biznesowych, osiągając ponadprzeciętne wyniki w kilku obszarach, wyniki, które zostały docenione przez Serbską Izbę Handlową. Wyniki, jakie  osiągneliśmy w 2020 roku z punktu widzenia innowacyjności, ogólnej działalności biznesowej i wzrostu reputacji całego regionu, zostały należycie docenione przez Serbską Izbę Handlową, a nasza społecznie odpowiedzialna postawa wobec regionu, w którym prowadzimy działalność, również przyczyniła się do ogólnej oceny, dzięki której nagroda „Step Forward” stała się częścią kolekcji nagród naszej firmy.

Wyróżnienie to zostało przyjęte w naszej firmie jako nagroda za wysiłek włożony we wdrażanie nowych technologii, unowocześnianie procedur biznesowych, odważne działania na rynku oraz osiągnięte wyniki, które nakładają się i tym samym przyczyniają do dobrobytu szerszej społeczności. 

Biorąc pod uwagę szereg czynników, które zostały podsumowane nagrodą „Step Forward”, w ocenie kierownictwa naszej firmy, nagroda ta nie powinna służyć przede wszystkim jako gloryfikacja naszych osiągnięć, ale raczej jako motywacja i nowe wyzwanie do osiągania jeszcze lepszych wyników w przyszłym okresie. 

Menu