Inwestycja z myślą o nowych wyzwaniach: trzy nowe maszyny w Inmold

Kontynuacją tradycji stałego utrzymywania wysokiego poziomu technologicznego procesu produkcyjnego w firmie Inmold jest nasza najnowsza inwestycja w  technologię wtrysku tworzyw sztucznych, która wzbogaciła się o trzy nowe maszyny. 

Początek drugiego kwartału 2020 roku w firmie Inmold upłynął pod znakiem zakupu fabrycznie nowych wtryskarek:

Engel Victory 1060/220 spex

Engel Victory 2460/300 spex

Engel Victory 3660/400 spex

Naszą intencją przy użyciu tych maszyn, których konfiguracja została stworzona specjalnie do pracy z formami do wtrysku komponentów technicznych, jest osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu jakości, który spełni najbardziej wymagające standardy. Obok rozpoznawalnej jakości, która charakteryzuje formy produkowane przez Inmold, nowe maszyny, które będą wykorzystywane przede wszystkim do testowania form, będą jedną z gwarancji dla naszych klientów, że mogą oczekiwać od naszych produktów tego, co najlepsze. Wykorzystanie robotów w procesie produkcji zostanie wkomponowane w potencjał zakupionych maszyn, tak aby każda z nich była w nie wyposażona, wraz z pozostałym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego testowania form. 

To, co stawia nas na liście najlepszych firm na świecie, to praktyka testowania każdej formy w naszym zakładzie przed dostawą do Klienta. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla naszych klientów, dzięki któremu otrzymują oni w pełni niezawodne, praktycznie sprawdzone produkty. Dodatkową zaletą, którą zapewniamy, jest całkowita przejrzystość, co oznacza, że każdy klient może osobiście uczestniczyć w testach lub obejrzeć wideo na żywo z testu online w przypadku, gdy warunki epidemiologiczne uniemożliwiają klientowi osobiste uczestnictwo w teście.

Wszystko to oznacza, że nasza firma, niezależnie od tendencji do spowolnienia gospodarki w skali globalnej w związku z konsekwencjami pandemii, nie rezygnuje ze swojej określonej strategii rozwoju, która między innymi obejmuje tego typu inwestycje. Chodzi o to, że kierownictwo firmy, nauczone doświadczeniem i wiedzione wynikami osiąganymi na różnych polach, które otoczenie wyznacza w realizacji celów, obecną sytuację na rynku globalnym postrzega bardziej jako wyzwanie niż coś, co powinno odstraszać od inwestowania.

Menu