Investicija sa pozicije novih izazova: tri nove mašine u Inmoldu

Tradiciju kontinuiranog održavanja visokog tehnološkog nivoa procesa proizvodnje u kompaniji Inmold potkrepljuje najnovija investicija u pogonu brizganja plastike koji je postao bogatiji za tri nove mašine.

Početak drugog kvartala ove poslovne godine u Inmoldu obeležila je nabavka potpuno novih mašina za brizganje plastike:

Engel Victory 3660/400 spex

Engel Victory 2460/300 spex

Engel Victory 1060/220 spex

Namera je da ovim mašinama čija je konfiguracija specijalno napravljena za rad sa alatima za brizganje tehničkih komponenti naši proizvodi postignu trenutno najveći mogući kvalitet koji zadovoljava najzahtevnije standarde.  Uz prepoznatljiv kvalitet koji se vezuje za alate kompanje Inmold nove mašine koje će prvenstveno biti u funkciji probe alata biće jedan od garanta našim kupcima da od naših proizvoda mogu da očekuju maksimum u upotrebi. Korišćenje robota u proizvodnom procesu inkorporiraće se i u potencijal nabavljenih mašina pa će tako svaka od njih u najskorijem vremenu biti opremljena istim, ali i svom ostalom opremom za neometano testiranje alata. 

Ono što našu kompaniju trenutno svrstava na listu prvih u svetu jeste i princip da se svaki alat pre isporuke testira na mašinama koje se nalaze u matičnim pogonima. Ova mogućnost za kupce naših proizvoda predstavlja dodatnu sigurnost kojom se obezbeđuje da za svoj novac dobiju potpuno pouzdan, praktično ispitan proizvod. Dodatna pogodnost koju obezbeđujemo jeste potpuna transparentnost kada su takva testiranja u pitanju što znači da svaki kupac može lično prisustvovati probama u alatnici što se u uslovima trenute epidemiološke situacije zamenjuje on line video prenosom.

Sve ovo u celini znači da naša kompanija, bez obzira na tendenciju usporavanja razvoja privrede na globalnom nivou zbog posledica pandemije ne odustaje od zacrtane strategije razvoja koja uključuje i investicije ovog tipa. Suština je da menadžment kompanije, poučen iskustvom i vođen ostvarenim rezultatima u raznovrsnim faktorima koje u postizanju ciljeva nameće okruženje, sadašnju situaciju na svetskom tržištu posmatra više kao izazov nego kao poziciju koja preporučuje uzdržanost od ulaganja.