Nagrada “Iskorak ”- motiv i izazov za još uspešnije poslovanje

Kompanija “Inmold” je 2020., godinu koja će ostati upamćena kao period niza iskušenja za celokupnu svetsku privredu, finalizirala  izuzetno značajnim priznanjem “Iskorak” koju dodeljuje Privredna komora Srbije. 

U  izazovnim uslovima poslovanja koji su obeležili godinu za nama “Inmold” se pokazao kao  agilna i fleksibilna kompanija koja je našla načina i mogućnosti da nastavi sa ostvarivanjem postavljenih poslovnih planova uz natprosečne rezultate po više parametara koje je ovom nagradom valorizovala PKS. Rezultati koje je “Inmold” u 2020. godini ostvario sa stanovišta:  inovativnosti, poslovanja u celini, povećanja ugleda regiona na pravi način su prepoznati od strane PKS, a ukupnoj oceni kojom je priznanje “Iskorak” postalo deo kolekcije nagrada naše kompanije doprineo je društveno odgovoran odnos u sredini u kojoj posluje. 

Ovo priznanje je unutar naše kompanije prihvaćeno kao satisfakcija za sve napore na implemenataciji novih tehnologija, modernizaciji načina poslovanja, hrabrim nastupima na tržištu, i postignutim rezultatima koji  se prelivaju i na dobrobit šire društvene zajednice. 

Uzimajući u obzir niz faktora koji su sumirani nagradom “Iskorak”  ocena rukovodstva naše kompanije je da ona ne treba da bude prvenstveno  glorifikacija postignutog nego i motiv i novi izazov za još bolje rezultate u periodu koji je pred nama.