Nova lokacija – Napredak

Sledeći  viziju od osnivanja do danas naša kompanija  posvećeno radi  na strategijskom razvoju što je kao posledicu imalo i koontinuirano  jačanje postojećih kapaciteta. Prateći povećanje obima proizvodnje i širenje asortimana kao odgovor na zahteve tržišta Inmold je jačao i svoj potencijal u najširem smislu pa se kao jedan od imperativa postavio  i proširenje prostornih kapaciteta kompanije.

Proizvodne celine u postojećim objektima nisu bile u mogućnosti da ispune očekivanja postavljena strategijom rasta kompanije a mogućnost za prevazilaženje ovako stvorenog uskog grla stvorena je kupovinom nekadašnje fabrike nameštaja „Napredak“. Pored potrebe za proširenjem, odluku da to bude kupovina  nekadašnjeg poznatog drvnoprerađivačkog pogona potkrepila je i činjenica da je lokacija naših postojećih kapaciteta nalazi na samo pola kilometra udaljenosti, jedan deo ovog prostora relativno brzo može inkorporirati u naš plan razvoja. Ovo podrazumeva postepenu i faznu politiku investiranja u rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata na novom vlasničkom prostoru kako bi se započela realizacija krajnjeg cilja- relokacija postojećih proizvodnih kapaciteta na novu adresu.

U našem, ovim prostornim proširenjem, modifikovanom planu razvoja kompanije, postavio je zadatak da ukupnu površinu od 55 000 m2 , od čega je 18 000 m2 postojeći ruinirani industrijski objekat pretvorimo u jedan moderan poslovni prostor u kome će Inmold nastaviti sa ostvarivanjem poslovnih ciljeva.

Pored trenutnog rešavanja potrebe za novim prostorom rukovodstvo Inmolda je ovu investiciju shvatilo i kao veliki izazov koji otvara mogućnost za nove poslovne šanse. Radovi na preseljenju postojećih kapaciteta uveliko su u toku, i pet narednih godina postavljeno je kao vremenski period u kome će se na mestu odakle se iz Požege izvozio vrhunski nameštaj  razviti jedna nova industrijska celina savremenom dobu prepoznatljivog kvaliteta.

Iz istorije naše industrije naučili smo da kvalitet ne prepoznaje granice, i uz podršku poverenjem koju nam daju naši kupci, sigurni smo da će naša kompanija  na novoj lokaciji na najboji mogući način nastaviti deo poslovne tradicije u skladu sa novim vremenom te modernim načinom poslovanja.