Primena genetskih algoritama i veštačkih neuronskih mreža u kompanijama Zapadne Srbije

O tome da pojava AI sistema nije novina i da se njena upotreba može videti u različitim oblastima života – od zdravstva, saobraćaja, poljoprivrede, pa sve do proizvodnje i finansija, svedoči nam i dr Milovan Milivojević, osnivač Olympia.DataCore i naučni saradnik Insituta za matematiku i informatiku.

Na bazi ličnog naučnog i stručnog iskustva i projekata koje je realizovao i u kojima je učestvovao u poslednjih 10 godina, profesor Milivojević je dao presek stanja o primeni Veštačke Inteligencije (AI) i Mašinskog učenja (Machine Learning – ML) u kompanijama Zapadne Srbije i Republike Srpske. 

Dr Milivojević se fokusirao na primenu genetskih algoritmima (Genetic Algorithms – GA) i veštačkih neuronskih mreža (Artificial Neural Networks – ANN) kao osnove dubokog učenja (Deep Learning – DL). 

U sklopu predavanja, imali smo priliku da vidimo i prezentaciju demo ANN/GA softvera koje je predavač zajedno sa svojim timom razvijao u prethodnoj deceniji. Opisan je položaj hibridnih ANN/GA heuristika u proizvodnim procesima koji se odnose na metal, plastiku, nameštaj, struju i pripremu vode za piće. 

Usledila je plodna diskusija, a potom inicijalizacija i smernice postavljene od strane gospodina Gorana Jankovića o budućim koracima kompanije INMOLD u ovoj oblasti. Zaključeno je da postoje značajne mogućnosti za AI/ANN/GA implementaciju u INMOLD ekosistem. I na kraju, ali ne najmanje važno, zaključeno je da je brz pomak u pravcu usvajanja MES-a i AI&ML koncepta u INMOLD praksi, imperativ.