Škola engleskog jezika u Inmoldu

Kako se u konceptu poslovanja naše kompanije velika pažnja posvećuje stručnom usavršavanju zaposlenih, drago nam je što možemo da kažemo da je unutar firme osnovana škola engleskog jezika.

U današnjem poslovnom svetu engleski jezik je jako bitan, pa se u Inmoldu 4.0. časovi organizuju radi permanentnog usavršavanja zaposlenih, koji imaju priliku da u toku nedelje prisustvuju na tri časa, od kojih jedan čas traje 45 minuta. Profesorka Ivana Matović drži časove zaposlenima svakog radnog dana, a uče se gramatika i vokabular, kao i komunikacija. Svi časovi su grupni, atmosfera na časovima je veoma prijatna, a Ivanin prijateljski osmeh je uvek tu da opusti njene učenike, što je i jedna od najvažnijih stvari kada se uči novi jezik.

Takođe, tu je i periodična provera znanja, uz pomoć koje profesorka Ivana odlučuje u kom pravcu će kurs dalje ići i koji nivo engleskog jezika će zaposleni pohađati.